پارک

درختانی که در برابر گرما و خشکی مقاوم اند و از طریق بذر قابل تکثیر میباشند

درختانی که در برابر گرما و خشکی مقاوم هستند و از طریق بذر قابل تکثیر می‌باشند عمدتاً شامل گونه‌های بومی مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند بیابان‌ها و استپ‌ها هستند. در اینجا لیستی از چنین درختانی برای شرایط آب و هوایی گرم و خشک مانند بخش‌هایی از ایران ارائه می‌دهم: سرو نقره‌ای (Cupressus sempervirens) پسته وحشی (Pistacia atlantica) بادام کوهی (Amygdalus scoparia) بنه (Pistacia mutica) انجیلی (Parrotia persica) ارس (Juniperus spp.) کنار (Ziziphus spp.) بلوط (Quercus spp.) سنجد (Elaeagnus angustifolia) توت (Morus spp.) گز (Astragalus spp.) […]

درختانی که در برابر گرما و خشکی مقاوم اند و از طریق بذر قابل تکثیر میباشند ادامه مطلب »