آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان زیر 8 سال!

خلاصه دوره آموزش زبان انگلیسی برای کودکان زیر هشت سال اگر فکر می کنید شیوه های تدریس زبان های خارجی به کودکان، مشابه همان کاری است که برای بزرگ ترها انجام میشود کاملا در اشتباه هستید! کودکان دنیای دیگری دارند و به شکل متفاوتی اطرافشان را می بینند. دقیقا به همین خاطر است که تدریس برای کودکان هم باید از دریچه نگاه آن ها به دنیا باشد. یک کودک، به شیوه ی متفاوتی یاد می گیرد. بنابراین نمی توانید همان تکنیک بزرگسالان را برای آن […]

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان زیر 8 سال! ادامه مطلب »