آموزش قالیبافی

آموزش قالیباقی | 10 درس مهم در بافت فرش!

خلاصه دوره آموزش قالیبافی هنر فرش بافی در دو دوره مقدماتی و پیشرفته آموزش داده خواهد شد که مرحله مقدماتی در دو بخش نقشه خوانی سنتی و نقشه خوانی کامپیوتری میباشد که با توجه به انتخاب کارآموزان و هنرجویان گذرانده خواهد شد. در دوره پیشرفته نیز آموزش دورو بافی، حجم بافی، گرد بافی و انواع …

آموزش قالیباقی | 10 درس مهم در بافت فرش! ادامه مطلب »