آموزش داستان نویسی

آموزش داستان نویسی در 10 درس ساده و کاربردی!

اگر قصه گوی خوبی هستید، احتمالا راه های موفقیت برای شما هموارتر خواهد بود. خلاصه دوره آموزش داستان نویسی  داستان یعنی نقل و نشان دادن رخدادها در بستر زمان به کمک شخصیت‌ها! از زمانی که داستان ها به وجود آمدند، نسل بشر دیگر هرگز مثل سابق نشد. داستان ها به ما یاد دادند که هر اتفاقی امکان پذیر است و رویا بافی به بخشی از زندگی طبیعی انسان ها تبدیل شد. برای همه ی ما پیش آمده است که با داستان گویی دیگران را مسحور […]

آموزش داستان نویسی در 10 درس ساده و کاربردی! ادامه مطلب »