راههای بهبود روابط همسران

راههای بهبود روابط همسران | کارگاه شفای روابط زوجین!

خلاصه دوره راههای بهبود روابط همسران گاهی اوقات در روابط صمیمانه احساساتی ایجاد می شوند که فرد تلاش می کند از آن ها اجتناب کند؛ به عنوان مثال : احساس طرد شدن، احساس گناه، خجالت، آزردگی، بی ارزشی، حقارت، تنهایی، ترس و… معمولا افراد با انکار یا برون ریزی این احساسات سعی در خلاصی از آن ها دارند. ما به تلاش های ناکارآمدی که افراد برای رهایی از این احساسات به کار می‌گیرند می گوییم: ” دفاع های های ناکارآمد”. پدری را تصور کنید که […]

راههای بهبود روابط همسران | کارگاه شفای روابط زوجین! ادامه مطلب »