Student Job Opportunities 1

آموزش ثبت شرکت :پنجاه و شش (56) نکته طلایی!

56 نکته طلایی ثبت شرکت ها! خرید و شروع دوره خلاصه دوره آموزش ثبت شرکت  آموزش ثبت شرکت 56 نکته مهم و کلیدی در راه اندازی شرکت و ثبت آن مثل آشنایی با انواع شرکت ها در ایران . تعداد شرکاء و میزان سرمایه در هر شرکت . شرایط شروع کار و نوع تعهد و مسیولیت شرکاء در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث در در شرکت های مختلف . همچنین نکات مهم تغییرات و انحلال شرکتها و سایر مسایل مرتبط با ثبت برند و لوگو […]

آموزش ثبت شرکت :پنجاه و شش (56) نکته طلایی! ادامه مطلب »