آموزش شعرخوانی

آموزش شعرخوانی حافظ: آموزش صحیح خوانی آثار بزرگان 1

خلاصه دوره آموزش شعرخوانی حافظ   🌹🌹🌹🌹🌹تحیتی گهر آگین چو دیده‌ فرهادتحیتی شکر افشان چو پسته‌ شیرینتحیتی که بود حِرز بازوی افلاکتحیتی که بود وِرد جان روح امینتحیتی که از او ملک دل شود معمورتحیتی که از او کام جان شود شیرین🌹🌹🌹🌹🌹با نام و یاد خدای خالق بهار..و عرض سلام و بهترین شاد باش ها …

آموزش شعرخوانی حافظ: آموزش صحیح خوانی آثار بزرگان 1 ادامه مطلب »