آموزش مدیریت منابع انسانی | 11 درس برای اینکه مدیر بهتری باشید!

خلاصه دوره آموزش مدیریت منابع انسانی فرناز تبریزی نژاد هستم مدرس  دوره  آموزش مدیریت منابع انسانی و در این دوره به طور خلاصه  به  بررسی ماهیت منابع انسانی و نقش مهم آن ها در سازمان و به موازات آن نقش مدیر منابع انسانی در رسیدن سازمان به اهداف خود سخن خواهم گفت. به علت اهمیت …

آموزش مدیریت منابع انسانی | 11 درس برای اینکه مدیر بهتری باشید! ادامه مطلب »