08

سیر تا پیاز جذابیت کلام |13 گام طلایی به سوی جذابیت کلام

معرفی دوره جذابیت کلام سیر تا پیاز جذابیت کلام شامل: 13 گام طلایی به سوی جذابیت کلام و شناخت 7 آسیب جدی جذابیت کلام ❓❓چرا دوره آموزش جذابیت کلام را پیشنهاد می کنیم؟! چون داشتن هنر جذاب سخن گفتن، آثار و نتایج سودمندی به همراه خواهد داشت ..مانند: 1.جلب اعتماد و حس خوبِ مخاطب.که باعث می شود، به درجات بالاتر دست پیدا کنیم.. 2.افزایش حلقه ارتباطات و یافتن دوستان و روابط عالی 3.به فردی پر نفوذ و تاثیرگذار تبدیل خواهیم شد..و این یعنی جلو افتادن […]

سیر تا پیاز جذابیت کلام |13 گام طلایی به سوی جذابیت کلام ادامه مطلب »